FORMULARZ    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Clever Investment P.S.A. ul. Obozowa 20 lok. U11, 01-161 Warszawa i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.