Blog artykuł przeliczenie czasu pracy (9)

Minimalny CIT

O minimalnym podatku dochodowym od osób prawnych mogliśmy usłyszeć już 3 lata temu. Miał być wtedy częścią Polskiego Ładu 1.0. Omawiane rozwiązanie było obietnicą uszczelnienia systemu podatkowego oraz ograniczenia nieuczciwej optymalizacji podatkowej, która polega na transferowaniu środków z polskich spółek do tzw. rajów podatkowych lub powiązanych podmiotów za granicą.

Blog-Banner-for-Website-Content-1

WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W 2024 ROKU

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15 września 2023 roku uchwalonym  przez Radę Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku po raz kolejny wynagrodzenie minimalne wzrośnie dwa razy. Poniżej pragnę Państwu przedstawić jaki będą to wartości.

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2024 r:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę: 4 242,00 zł brutto
  • Minimalna stawka godzinowa : 27,70 zł brutto

Minimalne wynagrodzenie od 1 lipca 2024 r.:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę: 4 300,00 zł brutto
  • Minimalna stawka godzinowa: 28,10 zł brutto

Poniżej przedstawiam wartości minimalnego wynagrodzenia netto dla pracownika, przy aktualnie obowiązujących przepisach.

Kwota 4 242,00 zł brutto

Kwota nettoWarunki
3 221,98 złPodstawowe KUP, PIT-2 (300 zł)
3 227,98 złPodwyższone KUP, PIT-2 (300 zł)
2 921,98 złPodstawowe KUP, brak PIT-2 (300 zł)
2 927,98 złPodwyższone KUP, brak PIT-2 (300 zł)
3 330,98 złUlga dla młodych (do ukończenia 26 roku życia)

Kwota 4 300,00 zł brutto

Kwota nettoWarunki
3 261,53 złPodstawowe KUP, PIT-2 (300 zł)
3 267,53 złPodwyższone KUP, PIT-2 (300 zł)
2 961,53 złPodstawowe KUP, brak PIT-2 (300 zł)
2 967,53 złPodwyższone KUP, brak PIT-2 (300 zł)
3 376,53 złUlga dla młodych (do ukończenia 26 roku życia)

Chciałbym również zaznaczyć, że nie przedstawię Państwu przeliczenia stawki godzinowej z kwoty brutto na netto, ponieważ obliczenie to nie będzie precyzyjne ze względu na to, że jest to zależne od przepracowanych godzin przez Zleceniobiorcę.

Powodem tego jest kwestia zaokrągleń, która będzie różniła się w przypadku przeliczenia stawki godzinowej brutto na netto, a kwotą brutto którą ma trzymać Zleceniobiorca po przeliczeniu godzin świadczonych przez niego usług.

Dział Kadr i Płac – Maksymilian Matyjasik

grafika na bloga Robert

ZMIANY W OPODATKOWANU KOMPLEMENTARIUSZY OSÓB FIZYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN W SKŁADCE ZDROWOTNEJ

Polski Ład zmienia opodatkowanie osób fizycznych będących wspólnikami spółek komandytowych. Jest to kolejna zmiana do tego typu działalności, która została wprowadzona w bardzo krótkim czasie, zaraz po objęciu ich podatkiem CIT. W związku z tym, że spółki komandytowe zostały podatnikami CIT, zyski wypłacane wspólnikom nie są już dla nich przychodami z działalności gospodarczej, lecz przychodami kapitałowymi opodatkowanymi zryczałtowanym 19-procentowym podatkiem. Opodatkowanie to nie uwzględnia kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem przychodu, a w konsekwencji nie pozwala obliczyć dochodu, od którego należałoby obliczyć składkę zdrowotną.