blog - 23.02 (1)

Nowe przepisy w pracy zdalnej

W Polsce, od 7 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej, które wprowadzą szereg nowych praw i obowiązków dla pracodawców i pracowników.

Wśród najważniejszych zmian, które wprowadzą nowe przepisy, znajduje się obowiązek zawarcia umowy o pracę na piśmie, w której będą określone warunki pracy zdalnej. W umowie powinny znaleźć się m.in. takie informacje jak miejsce wykonywania pracy, wymiar czasu pracy oraz zakres obowiązków pracowniczych.

Kolejną ważną zmianą jest obowiązek zapewnienia przez pracodawcę odpowiedniego wyposażenia i oprogramowania niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia, takie jak komputer, dostęp do internetu, programy niezbędne do wykonywania pracy oraz systemy do komunikacji z pracownikami.

Nowe przepisy wprowadzą również obowiązek ustalenia i zapewnienia systemu kontroli czasu pracy pracowników zdalnych. Pracodawcy będą musieli mieć możliwość weryfikacji, czy pracownicy wykonują swoje obowiązki w określonych godzinach oraz ile czasu poświęcają na wykonywanie poszczególnych zadań.

Ponadto, nowe przepisy wprowadzą również szereg praw dla pracowników zdalnych, takich jak np. prawo do przerw w czasie pracy, ochrony prywatności oraz otrzymywania wynagrodzenia w sposób odpowiedni do wykonywanych obowiązków.

Warto pamiętać, że nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej mają na celu zapewnienie większej ochrony praw pracowników oraz ułatwienie pracodawcom zarządzania zespołami pracowników zdalnych. Dlatego warto zwrócić uwagę na ich szczegółowe przepisy i dostosować swoje działania do nowych wymagań.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *